Barion Pixel
Vízi- mezei vizsga vizslák részére

I. Általános rendelkezések:

  1. A vízi mezei vizsga célja a minőségi tenyészállomány kiválogatása vadászati adottságok szempontjából. Magas szinten vizsgálja a fajtára jellemző vadászati adottságok, illetve az ennek kifejeződéséhez szükséges kiképzettség és fegyelmezettség meglétét.
  2. A vízi-, mezei vizsga teljesítése a feltétele az ötnyelvű munkavizsga igazolvány megszerzésének.
  3. A vizsgára nevezhető minden rövid- és drótszőrű vizsla, amelyik az érvényes tenyésztési szabályzat előírásainak megfelelt (Küllem, alapvizsga és CSD szempontjából egyaránt.). Valamint nevezhető minden VII. fajtacsoportba tartozó kutya, amelynél a fajta tenyésztéséért felelős szervezet ezt a vizsgát elismeri.

II. feladatok részletes ismertetése:

A. MEZEI MUNKA

Mezei keresés

Keresési idő: 15 perc.

A vezető minél diszkrétebb módon, minél kevesebb paranccsal és irányítással dolgozzon. Magasabbra kell értékelni az önállóan, kevés parancsra dolgozó vizslát.

1. Orr minősítése: (6)

A kutya orrjóságát a mezei keresés és a lőtt vad megkeresése légszimattal feladatok során kell értékelni.

Az elbírálásnál értékelni kell: milyen távolságról észleli a kutya a vadat, vadnyomokat, milyen fejtartással fut. Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni. A jó orr legbiztosabb jele a nagyobb távolság, ahonnan a vadat észleli, és a magabiztosság a jelzésekben és a vadmegállásban.

A jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogyan használja ki a szelet, hogyan választja meg a keresés módját és a fordulókat a körülmények függvényében, Jó orrhasználat esetén a vizsla mindig a szél felé tartja az orrát, tempóját a szimatvételi lehetőségekhez, az adott terepszakaszhoz igazítja. Fejét keresés közben vízszintesen tartó vizslának mindig jobb az orra, mint az állandóan talajt szimatoló vizslának.

Hibák: A vad megközelítése kis távolságra jó széllel. A vad kihagyása. Stabil állás vad nyomon, csapán, a vad fekvőhelyén, stb.

Értékelés: a mezei keresés osztályzatai:

– orrjóság

– orrhasználat

Elveszett vad keresése légszimattal: – orrjóság

A három osztályzat átlaga adja a végső osztályzatot az orrminőségre.

2. Keresési mód (5)

A keresés időtartama minden kutyánál összesen legalább 15 perc legyen.

A keresés legyen aktív, intelligens, módszeres és a terephez, időjáráshoz alkalmazkodó. A kutya dolgozzon önállóan, térnyerő, a fajtára jellemző megfelelő tempójú, de egyenletesen és kitartó, túlnyomórészt vágtában – de legalább ügetésben -, magas fejtartással, állandó orrhasználatot és vadászszenvedélyt tükrözően. A gyorsabb keresés előny mindaddig, amíg a tempó összhangban van a körülményekkel, és nem megy az eredményesség (a vad megtalálása) rovására. A mozgás milyensége legyen a fajtára jellemző.

A keresés (kilengések) irányát a szélirány határozza meg, a stílus mindig tükrözze, hogy a kutya érzékeli, és figyelembe veszi a szél irányát, erősségét, a szagvételi lehetőségeket. A keresés szélességét (oldalirányú kitérések távolságát) a terepadottságok és a szélviszonyok határozzák meg: a szélesebb a jobb, azonban mindig tudjon kapcsolatot tartani vezetőjével. Megfelelő körülmények esetén a kb. 80-100 lépés szélesség elvárható a 4-es osztályzathoz. Minimális követelmény az 50-60 lépés keresési szélesség.

A fordulóknál a kutya mindig vegye figyelembe a szélirányt. Az előremenést a terület és az időjárási körülmények (szagvételi lehetőség) határozzák meg, de ne legyen több 30 – 40 lépésnél. A kijelölt területet a kutya keresse át és minden alkalmat használjon ki arra, hogy vadat találjon. Jelezze a területen található vadnyomokat, vadfekvéseket, de ez által nem lehet töredezett, akadozó a keresés. Ne maradjon ki vad, azonban az esetlegesen kihagyott vad értékelésénél a bírók a körülmények és lehetőségek figyelembevételével döntsenek a minősítésről.

Hibák: Tervszerűtlen, önállótlan, szenvedély nélküli keresés, csak homlokszéllel (előre) keresés. A vezetőhöz való tapadás, húzódás, lassú mozgás. Keresés orrhasználat nélkül.

3. Vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (5)

Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelműen jeleznie kell.

A jelzés után, a helyzet és a vad viselkedése függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja.

Állás után, ha a vad előtte fut, utána kell húznia úgy, hogy ott a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetője előtt, lehetőleg önállóan dolgozzon, maradjon kontaktusban a vaddal. A kutya vezetője nem előzheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve, ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra való diszkrét biztatás vagy a kutya csitítása.

Hibák: önállótlan, csak a vezető parancsára végzett utánhúzás, eredménytelen utánhúzás, a vad kinyomása parancs nélkül, az utánhúzás megtagadása.

4. A vadmegállás (5)

Keresés közben a kutyának a talált vadat nyugodtan és biztosan kell állnia.

A vadmegállás legyen szilárd és kifejező. Friss vadhelyet, nyomot csak rövid (max. 3-4 mp.) állással szabad jelezni, azután a kutyának önmagát kell korrigálni.

Ismételt vad kihagyás vagy meg nem állás esetében a vizsla 0 osztályzatot kap.

Hibák: rövid vagy nem biztos állás, a vad idő előtti felrebbentése, üres állás, ha parancsra áll, a vad megtagadása (nem állja meg, elfordul és továbbmegy a megtalált vadtól)

5. Viselkedés vadkelésre és lövésre (3)

A vad felrebbenésekor vagy kiperdülésekor és lövés után a kutyának nyugodtan kell viselkednie, helyben kell maradnia. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezető egy parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezető 6-8 lépésen belül leállítja. Lövésfélő vagy lövés érzékeny kutya a vizsgából kizárandó.

6. Vezethetőség, engedelmesség mezőn (4)

Ezt a feladatot a teljes mezei munka során kell elbírálni. A kutya kéz vagy hangjelre reagáljon és hajtsa végre a vezetője parancsát.

A vezethetőség a vezető és vizsla közötti együttműködés feltétele. Ezt beszámítjuk az engedelmesség osztályzatba. A vezethetőség fejezi ki a vizsla irányíthatóságát, az állandó kapcsolattartást a vezetővel.

7. Kitartás és gyorsaság keresés közben (4)

A keresés egész ideje alatt a vizslának azonos tempóban, változatlan érdeklődéssel és szenvedéllyel kell keresnie. A vizsla gyorsasága a növényzet, szélirány, időjárás és vadsűrűség függvénye. Szabad mozgást engedő növényzetben kívánatos a lendületes keresés.

Elhozások:

8. Lőtt vad megkeresése légszimattal, feltétlen elhozás (4)

Idő: 10 perc

Egy szárnyas és egy szőrmés vadat kell kihelyezni az általános előírások szerint.

A kutyát vezetője elhozási parancs nélkül keresni küldi a vad irányába. A vizsla önállóan, lehetőleg irányítás nélkül végezze munkáját. (Ha a kutya lényegesen elhagyja a képzeletben kijelölt keresési területet, a vezető visszairányíthatja oda – ez nem jelent hátrányt az értékelésnél)

Miután a vizsla észlelte a vadat, semmilyen parancs nem adható annak elhozásáig.

Amennyiben a vezető a vad észlelése és felvétele között parancsot ad, a kutya maximum 2-es osztályzatot kaphat. A kutyának az először megtalált vadat hoznia kell, utána a vezető paranccsal küldheti a második keresésére. A mennyiben a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, már az első vadnál is véglegesen 0 osztályzatot kap.

Ha a szintidő alatt csak egy vadat talál meg a kutya, az addig elért osztályzat felét kapja.

A körülményeknek megfelelően gyors, szenvedélyes, céltudatos, önálló munka, tervszerű kereséssel érdemel maximális osztályzatot.

A feladat végrehajtása közben rész-osztályzatot kell adni a kutya orr-minőségére is, az 1. pontnál leírtak szerint.

9. Szárnyas vad elhozása, átadása (3)

A korrekt elhozás és átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható.

A 8-as és 11-es feladatoknál egyaránt értékeljük, és a két részjegy átlaga adja a végső osztályzatot.

10. Lőtt szőrmés vad elhozás (3)

Lásd 9. feladat.

A 8-as és 12-es feladatnál egyaránt értékeljük és a két részjegy átlaga adja a végső osztályzatot.

11. Szárnyas vonszalék kidolgozása

A vonszalékot egy töréssel 150 lépés hosszan húzzuk. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

12. Szőrmés vonszalék kidolgozása (4)

Idő: 10 perc

A vonszalékot két tompa kanyarral, kígyóformában 200 lépés hosszan húzzuk. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

B. VÍZI MUNKA

13. Kajtatás nádban lőtt vad megkeresésével (5)

Idő: 5 perc

Egy megfelelően széles és mély nádasban kerestetjük a kutyát. Kb. olyan távolságra az indítás helyétol, hogy a kutya kb. 3-4 perc után érjen oda, bedobunk egy friss lőtt kacsát a sűrű nádasba. (Vigyázni kell, hogy a kacsa ne akadjon fel a nádon.) A kutyának a gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelő szélességben és mélységben kell átdolgoznia. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem számít hibának. Ha a kutya kijön a nádból, a vezetője utasítására vissza kell fordulnia.

Amennyiben az összes kajtatási idő kevesebb, mint 4 perc, a vad átadása után tovább kell folytatni a kajtatást. Amennyiben 5 perc alatt nincs meg a vad, de a kutya megfelelő intenzitással dolgozik, a munkaidő meghosszabbítható 3 perccel, a bírók megítélése szerint új kacsa is bedobható. (A vad bedobása úgy történjen ebben az esetben, hogy a kutya közben a nádasban dolgozik, nem láthatja a dobást.) Vad terítékre kerülése nélkül az osztályzat 0. A korrekt átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható.

Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.

14. Lőtt kacsa megkeresése mély vízben (5)

szintidő: 10 perc

A feladat lényege, hogy az előzőleg meglőtt kacsát a kutya keresse meg nyílt vízen át a vízállásos nádas szélénél. A kutya a vad bedobását nem láthatja.

A vadkacsát a szemben lévő nádas közelébe dobjuk egy lövés kíséretében úgy, hogy a kutyának legalább 30 métert úszni kelljen és a kutya lehetőleg a nyílt vízről szagot kaphasson a vadról. Friss, nem szétázott vadat kell használni. Lényeges, hogy a partról ne pillanthassa meg a vadat, tehát a szimata alapján kitartóan keresnie kelljen. A vezető szükség esetén irányíthatja kutyáját, de a keresés céltudatosságát, önállóságát értékelni kell. Ha a kutya egy idő után a kereséssel felhagy, és csak dobással tudja a vezető további munkára küldeni, 2-nél jobbat nem kaphat. A vad megtalálása és partra hozása nélkül a munka értékelése 0.

Amikor a kutya megpillantotta a vadat és közeledik hozzá, a vízre kell lőni a vad közelébe. Ha a kutya nem folytatja a munkát, hanem kiúszik, a félelem bármilyen jelét mutatja, a vizsgából kizárandó.

15. Lőtt vízivad elhozása, átadása (3)

Értékelni kell az elhozást és az átadást, de az átadáshoz egy parancs adható Ha a kutya a víz szélénél leteszi a vadat, és nem viszi tovább, 1-esnél jobbat nem kaphat.

A 13. és 14-es feladatoknál egyaránt értékeljük és a részjegyek átlaga adja a végső osztályzatot, azonban egyik részjegy sem lehet 0.

16. Vízkedvelés, munkakedv vízben (2)

Figyelembe kell venni, hogy a vizsla hogyan megy a vízbe, hogyan úszik, szereti-e egyáltalán a vizet, szenvedélyesen, kitartóan dolgozik-e. Amennyiben a kutya csak az után megy be a vízbe, hogy vezetője valamit a vízbe dobott, 1-nél jobb osztályzatot nem kaphat.

III. Értékelés:

Díjba sorolás:

I. = 240 – 280

II. = 210 – 239

III. = 141 – 209 pont

A vizsga értékelése az alábbi bírálati lap szerint történik:

Figyelembe kell venni, hogy a vizsla hogyan megy a vízbe, hogyan úszik, szereti-e egyáltalán a vizet, szenvedélyesen, kitartóan dolgozik-e. Amennyiben a kutya csak az után megy be a vízbe, hogy vezetője valamit a vízbe dobott, 1-nél jobb osztályzatot nem kaphat.

III. Értékelés:

Díjba sorolás:

I. = 240 – 280

II. = 210 – 239

III. = 141 – 209 pont

A vizsga értékelése az alábbi bírálati lap szerint történik:

Vízi- mezei vizsga bírálati lap

 

Feladat

értékszám

osztályzat

I.

II.

III.

díjhoz szükséges pontszám

       

Mezei munka

1.

Orr minősítése:

A / orrjóság

B / orrhasználat

C / orr légszimatos elhozásnál

6

 

3

3

T

2.

Keresési mód

6

 

3

3

T

3.

Vad jelzése, utánhúzás

5

 

3

2

T

4.

Vadmegállás

5

 

3

3

T

5.

Viselkedés vadkeléskor és lövésre

3

 

2

T

T

6.

Engedelmesség, vezethetőség

3

 

3

2

T

7.

Gyorsaság, kitartás

4

 

3

2

T

8.

Lőtt vad megkeresése légszimattal

4

 

3

2

T

9.

Szárnyas vad elhozása

3

 

3

2

T

10.

Lőtt nyúl elhozása

3

 

3

2

T

11.

Szárnyas vonszalék

4

 

3

2

T

12.

Szőrmés vonszalék

4

       

Mezei munka összesen: 200

       

Vízi munka:

13.

Kajtatás nádban lőtt vad megkeresésével

5

 

3

2

T

14.

Lőtt vad megkeresése mélyvízben

6

 

3

2

T

15.

Vizivad elhozás mélyvízből

4

 

3

2

T

16.

Munkakedv vízben, vízkedvelés

5

 

2

T

T

Vízi munka összesen: 80

       

Összes pontszám: 280

       

Az ezen bírálati lapon igazolt eredmény a kutya származási lapjára felvezethető!

Vizsga helye, ideje:

P.H.

Rendezvényiroda vezetőbíró

Bíró