Barion Pixel

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT TÖRZSKÖNYVEZÉSRŐL

(lépésről lépésre)

A tenyésztő akkor veheti igénybe az államilag támogatott törzskönyvezést ha magánvállakozó, vagy adószámmal rendelkező magánszemély vagy őstermelő. A tenyésztőnek ETSZ tagsággal kell rendelkeznie. A hobbitenyésztő, aki csak magánszemély és nem számláz, nem ad nyugtát sem, az nem vehet részt a pályázatban!


 

A támogatás igénylése előtt a kedvezményezett (tenyésztő) és tenyésztőszervezet (TSZ) nyilvántartásba
veteti magát, regisztrál a Magyar Államkincstár (MÁK) ügyfél-nyilvántartási rendszerében.

A kincstári regisztrációhoz információ:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/52-2020-vi-22-szamu-kincstar-kozlemeny

A kincstári regisztrációhoz az űrlap linkje magánszemélynek:

G1010_05

A kincstári regisztrációs nyomtatványt személyesen vagy postai úton az ügyfél lakóhelye/székhelye
szerint illetékes kormányhivatal címére kell benyújtani. Elérhetőségek:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/az-ugyfelszolgalat-adatai


 

TÁMOGATOTT TÖRZSKÖNYVEK IGÉNYLÉTÉSÉNEK MENETE

1. A kedvezményezett a támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet nyújt be a tenyésztőszervezethez a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által közzétett, egységes nyomtatványon. Az idén benyújtott kérelemre kiadott hatósági bizonyítvány 2027. december 31-ig az érvényes lesz, nem kell sem évente, sem almonként újat beadni!

1.1. A kérelemigénylési nyomtatvány innen letölthető (eb állatfaj esetében a tenyészet kód mezőket üresen kell hagyni).

1.2. A kérelmet egyesületünkhöz a következő postacímre kell beküldeni:

Mentes Andrea, 8912 Kispáli, József A. u. 17. (tel.: +36-30/334-7982)

2. A tenyésztőszervezet a kedvezményezettek kérelmét legkésőbb a támogatott szolgáltatás (vagyis a törzskönyvbe vétel) megkezdése előtt benyújtja a NÉBIH-hez.

3. A NÉBIH ellenőrzi, hogy a kedvezményezett támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelme megfelel-e az előírásoknak, és megállapítását hatósági bizonyítványban rögzíti, továbbá nyilvántartásba vétel céljából a hatósági bizonyítvánnyal ellátott kérelemből egy másolati példányt megküld az abban megnevezett tenyésztőszervezet részére.

4. A tenyésztőszervezet a NÉBIH döntéséről tájékoztatja a kedvezményezettet.

5. A tenyésztőszervezet a támogatott szolgáltatás nyújtását a kedvezményezett kérelmének hatósági bizonyítvánnyal történő ellátását követően kezdheti meg (tehát a támogatás az ezután született almok mindegyikére érvényes lesz 2027. december 31-ig.)

6. A tenyésztőszervezet a – kedvezményezettek összesített igényeit tartalmazó, a NÉBIH által az adott tevékenység elvégzését igazoló hatósági bizonyítvánnyal ellátott, az elvégzett szolgáltatások támogatástartalmára vonatkozó – kifizetési kérelmét a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) az adott naptári évben elvégzett szolgáltatás után, legkésőbb az adott naptári évet követő március 10-éig a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon nyújtja be.

7. A Kincstár a kifizetési kérelmeket azok benyújtási sorrendjének megfelelően bírálja el, és a kifizetési kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül intézkedik a támogatás összegének kifizetéséről.

8. A tenyésztőszervezet az általa nyújtott szolgáltatásról a kedvezményezett részére kimutatást készít, amely tartalmazza az elvégzett tevékenység megnevezését, a felmerült költségeket és a támogatás mértékét.

9. A kedvezményezett a felmerült költségek és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg a tenyésztőszervezetnek, vagy megbízottjának. Amennyiben a szolgáltatás nyújtására (alom bejelentésre) a támogatási keretösszeg esetleges kimerülését követően kerül sor, a kedvezményezett a költségek teljes összegét köteles megfizetni a tenyésztőszervezetnek.

10. A tenyésztőszervezet a kérelmezett támogatásokra vonatkozóan részletes nyilvántartást vezet.

11. 43/2014 FM Rendelet

12. Bővebb információk a témával kapcsolatban:

 

Magyar Vizsla Klub Egyesüle