Barion Pixel
Nemzetközi mezei (field trial) versenyek

(Az FCI Elnöksége által elfogadott szabályzatok alapján.)

1. A mezei versenyeknek három fajtája van: 

Tavaszi Mezei Verseny – csak olyan területen rendezhető, ahol foglyok vannak. Minden terület megfelelő, ahol a kutyák megmutathatják képességeiket a keresésben. Csak fogolyra és vörös fogolyra történik a keresés és csak azok a kutyák minősíthetőek, amelyek fogolyra szereztek pontot, de más vadfajtákkal szerzett pont is figyelembe vehető az értékelésnél. Más vadfaj esetében a hibák nem számítanak, kivéve, ha a kutya beugrik. 

Nyári mezei verseny – a vadászható szárnyas vadfajokra kerestetnek olyan területen, ahol a madár meg tud bújni. A vadfajta a nevezési felhívásban korlátozható. Más vadfajtákkal (szőrmés) szerzett pont is figyelembe vehető az értékelésnél, de ezeknél a hibák nem számítanak, kivéve, ha a kutya beugrik a vadra. 

Őszi mezei verseny – a keresés a vadászható szárnyas vadfajokra történik, olyan területen, ahol a vad meg tud bújni. Munka közben lehetőleg meg kell lőni a vadat. Lövés után a kutyának meg kell keresnie, és el kell hoznia a lelőtt vadat, elhozás nélkül a kutya nem minősíthető. Ha a kutyának a futam alatt nem volt lehetősége elhozásra, lehetőleg mindjárt a futam után egy röviddel azelőtt elhullott szárnyas vadat kell elhozatni a kutyával. Más vadfajtákkal szerzett pont is figyelembe vehető az értékelésnél. Más vadfaj esetében a hibák nem számítanak, kivéve, ha a kutya beugrik a vadra. 

2. A versenyek egyes vagy páros futamként szervezhetőek. 

3. A nevezési felhívásban korlátozni lehet a résztvevők körét: 
– egy vagy több fajtára 
– korábban megszerzett címek, minősítések szerint 
– korlátozható a nevezhető kutyák létszáma (ez nem lehet kevesebb 12-nél). 

Ivar és életkor alapján nem korlátozható a résztvevők köre. 
A nevezési díjat a nevezési határidőig be kell fizetni és az nem jár vissza (a részvétel vis maior miatti lemondása esetén sem). 
A benevezett kutyákat több csoportra lehet felosztani, ezt a rendező szervezet végzi. A sorrendet sorsolással lehet megállapítani. 

4. A CACIT és a R.CACIT cím csak hibátlan munkát és rendkívüli teljesítményt mutató kitűnő minősítést szerzett kutyáknak javasolható. Az FCI Kontinentális vizsla bizottsága nyomatékosan felhívja a bírók figyelmét az elvárt szigorúságra a CACIT címek odaítélésénél. 
Ha egy versenyen teljesítménye alapján több kutya is megérdemli a CACIT címet, akkor a legmagasabb pontszámot elért kutyát CACIT-ra, a második legmagasabb pontszámú kutyát R.CACIT-ra javasolják. Ha több kutya azonos pontszámot ért el, akkor összevetést (barrage) kell szervezni páros keresés formájában. Az összevetésnél a végső sorrendről az alábbiak figyelembevételével kell dönteni: a stílus, a fajtának megfelelő futás (mozgás), a keresés és az engedelmesség. Az itt végzett munka nem befolyásolja az addig elért eredményeket, de ha a kutyák nem végeznek kifogástalan munkát, a CACIT cím nem adható ki. 
A bírók CACIT javaslatait a rendező ország csúcsszervezete juttatja el az FCI Titkárságára. A CACIT címet az FCI csak abban az esetben igazolja vissza, ha a versenyen legalább 6 kutya futott. Egy versenyen minden esetben csak egy CACIT és egy R.CACIT cím adható ki. 

5. A kutyák vezetése: 
A felvezetőknek és kutyáiknak a bíró rendelkezésére kell állni és követni kell a bíró utasításait. 
Futam közben a kutya nem viselhet kényszerítő eszközt és a vezető csak rendkívül tartózkodó módon használhatja a hang vagy sípjelzéseket. 

6. A kutyák munkája 
Az első futamnak lehetőleg jó széllel legalább 15 percig kell tartania, kivéve, ha a kutya kizáró hibát követ el, vagy nem felel meg a verseny követelményeinek. A kiváló teljesítményt nyújtó kutyák, ha nem volt alkalmuk pontszerzésre, max. további két alkalommal hívhatók vissza, ekkor azonban a futamot a kutyáknak adódó első pontszerzési lehetőség után be kell fejezni. 
Minden futam kezdetekor egy szabad percet kell adni, amely alatt a szerzett pontokat be kell számítani, de az elkövetett hibákat nem. Futam közben pórázra vett kutyánál területváltáskor az első jobbra és balra fordulónál a vad szél alatti kinyomása nem számít hibának, azonban a vad szándékos kinyomása kizáró ok. 
Páros futásnál mindkét vezetőnek egymás mellett, mindig a bírók kontrollja alatt kell maradni. Nem szabad eltűrni, hogy az egyik vezető a hang vagy sípjeleket úgy használja, hogy azzal zavarja versenytársa munkáját. Különösen nagyra kell értékelni a szolidabb vezetési stílust. Ultrahang síp használata tilos. 

7. A munka értékelése 
A/ Egy pont lehetőleg a vad távoli jelzésével kezdődik, majd szilárd állás és lehetőleg parancsra történő utánhúzás vagy a vad parancsra való felkeltése következik. Követelmény vadkeléskor a mozdulatlan helybenmaradás és nyugalom a lövéskor. A feladatnak akkor van vége, amikor a vezető újra pórázra vette kutyáját. 
Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetője előtt, határozottan és könnyedén, a vaddal állandóan kapcsolatban maradva kell dolgozzon. A távoli utánhúzás akkor elfogadható, ha energikus és határozott és eredményre vezet. Az utánhúzás megtagadása kizáró hiba. A parancsra való utánhúzást és vad felkeltését nem szabad összetéveszteni a kutya önálló akciójával, amely abból áll, hogy a vezető érkezése előtt a kutya a vad szimatával való kapcsolattartás érdekében azt spontán megközelíti. 
A vad parancsra való felkeltésekor – a bíró engedélye és a vezető parancsa után – a kutyának a vadat egy céltudatos akcióval kell megmutatnia. A kutya akciója alatt a vezető nem mozdulhat el a helyéről. Az akció legyen határozott, energikus és eredményes. A parancs megtagadása kizáró hiba. 
Minden ország joga annak eldöntése, hogy megköveteli-e a csak parancsra való utánhúzást vagy a vad parancsra való kinyomását vagy mindkettőt. 

B/ A bírók nem az elért pontok száma, hanem a pont vagy pontok minősége szerint osztályoznak, különös tekintettel a fajtára jellemző stílusra, futásra (mozgásra), a szenvedélyességre, az orrjóságra és a fegyelemre. 

C/ A keresés legyen aktív, intelligens, módszeres és a terephez alkalmazkodó, a kutya dolgozzon önállóan, paranccsal való befolyásolás nélkül. A terepet teljesen át kell keresnie és minden alkalmat ki kell használni arra, hogy vadat találjon. 

D/ A beugrás szárnyas vadra kizáráshoz vezet. Szőrmés vad esetében ez nem kizáró ok, amennyiben a vezető első parancsára abbahagyja az üldözést és folytatja a munkát. 

E/ Vadkeléskor és lövéskor lehetőleg helyben kell maradnia. CACIT címhez tökéletes helybenmaradás szükséges. 

F/ Páros kereséskor a spontán szekundáló kutyát kell előnyben részesíteni. Kötelező a versenytárs állásának tiszteletben tartása, spontán vagy parancsra. Ki kell zárni azt a kutyát, amelyik párja állását nem tarja tiszteletben vagy tartósan akadályozza annak munkáját (utána futással, tervszerűtlen kereséssel, nem kielégítő fegyelemmel, üres állással). 

G/ Őszi mezei versenyeken a lelőtt vagy sebesült vadat a kutyának hozni kell. Az elhozás a bírók utasítására történjen. Nem minősíthető az a kutya, amelyik szárnyas vadat nem hozott. Ha a kutyának a futam alatt nem volt lehetősége vad elhozásra. Az osztályozásnál a bírók a lőtt vad megtalálásának, elhozásának módját is figyelembe veszik. 

H/ Ki kell zárni az agresszív, doppingolt vagy vezetője kezéből kimenő, vadra beugró kutyát; 
amelyik a futama alatt szárnyas vadat egyszer tudatosan kihagy vagy kinyom; 
amelyik különböző alkalmakkor háromszor szilárdan és tartósan üresen áll; 
ha párja állását nem tartja tiszteletben, vagy társát tartósan akadályozza; 
amelyik vadkeléskor vagy lövéskor nem marad helyben; 
amelyik lövésfélő vagy a futam alatt ugat; 
azt a kutyát, amelyik nem felel meg a versenykövetelményeknek. 
Őszi versenyeken ki kell zárni azt a kutyát, amelyik a lelőtt vadat nem találja meg vagy a megtalált vadat nem hozza el; vagy a vadat szemmel láthatóan károsítja. 

8. MTHR (Mention Trés Honorable Réservée) 
MTHR minősítést kap az a kutya, amely a futam alatt kiváló teljesítménnyel egy kitűnő pontot szerzett, azután egy kizáró hiba következtében nem kapott minősítést. (Vad kinyomása vagy kihagyása). Csoportonként csak egy MTHR adható ki. 

9. CQN (Certificat de Qualités Naturelles) 
Annak a kutyának lehet kiadni, amely kitűnő futamot teljesített vadmegállással, de egy kiképzési hiba következtében kizárták.