Barion Pixel
Alapvizsga (AV) szabályzat magyar vizslák részére

(A tenyészszemle munkateljesítmény vizsgálati része)

Ezen szabályzat alapján elbírálhatóak az egyéb kontinentális vizslafajták is. 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 

 
 

1. Az alapvizsga a magyar vizsla tenyészszemle részét képezi, azonban megszervezhető külön is, de a két minősítés térbeli és időbeli eltérése ellenére egy egységet képvisel, és bármelyik hiánya eleve kizárja a kutyát a tenyésztésből.

2. Ezen szabályzat alapján elbírálhatóak az egyéb vizslafajták is.

3. A vizsgára nevezhető minden magyar vizsla, amelyik 8 hónapos kort betöltötte. Felső korhatár nincs, de szorgalmazni kell kell, hogy a vizslák minél fiatalabb korban vizsgázzanak,amikor a kiképzettség még nem fedi el a veleszületett adottságokat. (8-18 hónapos korban) Valamint nevezhető minden VII. fcs-ba tartozó kutya , amelyiknél a fajta tenyésztéséért felelős szervezet ezt a vizsgát elismeri.

4. Alapvizsga rendezéséhez olyan, vadászatra alkalmas területet kell biztosítani, ahol a vad rejtőzködéséhez kellő takarás van, de a kutyának megfelelő szabad mozgást tesz lehetővé. Az élő vad lehet fogoly, fácán vagy fürj. Ezt ki lehet helyezni ketrecben is, de gallyakkal, növényekkel úgy kell letakarni,hogy a ketrec ne legyen látható, de azért a szél jól átjárhassa. A vadat a kutya indulása előtt legalább 15 perccel ki kell tenni. Amennyiben a területen természetes vad nincs, vagy csak kevés található, több madarat kell kihelyezni, hogy a kutya adottságai kellőképpen értékelhetőek legyenek. Az első vad megtalálása után a kutyát pórázra kell venni és elvezetni kellő távolságra, ahonnan már nem fut vissza az előbbi madárhoz. Mezei keresés közben legalább 2 lövést kell leadni, egymástól 20 mp-re, amikor a kutya a vezetőtől legalább 10-20 m távolságra van.

5. Lőtt vad szükséglet:
használható szárnyas vad: fácán, kacsa, fogoly

szőrmés vad: kis méretű mezei, vagy üregi, vagy házi nyúl

6. Vízi munkához: olyan nyílt vízfelület, ahol a kutyának legalább 5-6 métert mélyvízben úszva kell megtenni és van megfelelő szabad, enyhén lejtős partszakasz, hogy a kutya jól láthassa az apport bedobását és ahol nehézség nélkül be tud menni, és ki tud jönni. 

II. FELADATOK: 

1. Mezei keresés: 

  1.1. Orrjóság: (6) 
Az egész mezei keresés során kell értékelni. Figyelembe kell venni, hogyan és milyen távolságról jelzi a vad jelenlétét, vadhelyeket, csapákat, inkább a talajt szaglássza vagy kihasználja a légszimatot. A mezei keresés ideje 10 perc.

  1.2. Keresés stílusa: (5) 

Nem követelmény a kiforrott keresési stílus, inkább az érdeklődést, a találni akarást (főleg az első vad vagy vadhely utáni munkát kell figyelembe venni), a fejtartást, az önállóságot kell figyelembe venni. Ne parancsra szaladgáljon, hanem vezetőjétől bátran távolodjon el. Mutassa a törekvést a kígyóvonalban való keresésére. Pozitívan értékelendő, ha megpróbál „utánajárni” az érzett szagoknak, még ha ezáltal a keresési séma megtörik, lekeresetlen területek maradnak is ki. Értékelni lehet, ha a vad fekvését,csapáját jelzi. 

Figyelembe kell venni a fajtára jellemző mozgást.

  1.3. A vad jelzése, vadmegállás: (4) 
Nem követelmény a szilárd és kitartó állás, nem hiba, ha a madár megmozdulására a kutya beugrik. Maximális osztályzat csak akkor adható,ha a kutya a vad észlelését jól jelzi és legalább néhány másodpercig kifejezetten áll, legalább egy vadat szagra áll, nem csak közvetlen közelről, a vad megpillantásakor. 

  1.4. Gyorsaság, kitartás (1): 
A vizsla a munka nagyobb részében vágtában, de legalább lendületes ügetésben dolgozzon. Nem hiba, ha vadhelyeknél, csapáknál leáll szimatolni, esetleg csak a vezető buzdítására megy tovább. Érdeklődése, munkakedve a munka vége felé se csökkenjen. Nem tekinthető hibának, ha csak az első vad megtalálása után kezd intenzíven dolgozni, ha a munka első részében is mutatott érdeklődést és kezdeményezőkészséget. 


2. Elhozás-teszt:  
Szintidő: 3 perc / vad

Feladat: a kutyának meg kell fogni és önállóan hozni kell a szőrmés és szárnyas vadat. Legmagasabbra értékelendő, ha a vezető által eldobott vadat a kutya önállóan felveszi és hozza.
Apport: friss szárnyas és szőrmés vad. (A teszt kezdete előtt minden kutyának van 1-2 perc gyakorlási lehetősége.)
A vezető bármilyen segítséget adhat a kutyának, játszhat vele, ingerelheti a vaddal, de az értékelésnél ezt számításba kell venni. Joga van szintidőn belül többször próbálkozni. Amennyiben csak az egyik vadat hajlandó a szájába venni, maximum 1-es osztályzatot kaphat.

  2.1. Érdeklődés a vad iránt (3): 

Követelmény, hogy a kutya folyamatos és nagyfokú érdeklődést mutasson.

Ha rövid szaglászás után elfordul, és csak a vezető fokozott és többszöri buzdítására hajlandó felvenni és hozni minimum 10 métert, nem kaphat 1-esnél jobb osztályzatot. Maximális osztályzatot kaphat az a kutya, amelyik kifejezett érdeklődést mutat a vad megpillantásakor és rövid bevezetés, próbálgatás után az eldobott vadhoz odavágtázik és rövid fogáskeresés után megfogja a vadat.

  2.2. Fogás, elhozás módja (3): 

Maximális osztályzatot kap, ha a vadat vonakodás nélkül,határozottan, „tele szájjal”, de nem durván megfogva és legalább 10 métert viszi. Fogásigazítás nem hiba.
Hibák: a vad többszöri megrázása, „gyömöszölése”, rágása, olyan kemény fogás, hogy sérül a vad, vagy ha csak undorral, „foghegyről” hozza. Törekvés a kikezdésre súlyos hiba. Minimum követelmény, hogy a vadat a földről önállóan fölvegye, és pár métert vigye.

  2.3. Csapakövetési hajlam (1): Szintidő: 3 perc

Az elhozási teszt teljesítése után a bíró az egyik – választása szerinti – vadat (szőrmés vagy szárnyas) kb. 30 lépés távolságra egyenes vonalban elhúzza oly módon, hogy a csapa kezdetnél a vadat alaposan a talajhoz dörzsöli és tollat vagy szőrt is hagy bőségesen az elején. Ezt a kutya nem láthatja. Nagyon gondosan kell kiválasztani a területet, hogy a lehető legjobb szagvételi      lehetőséget biztosítsuk a fiatal kutyának (talaj, növényzet, szélirány, hátszél). Ezután odavezeti kutyáját a nyom elejéhez, ott megmutatja neki a csapa indulási helyét. Innen a kutyának kell kidolgoznia a nyomot. Követelmény a csapa precíz kidolgozása, a vad felvétele és behozása. Bírálandó a csapakövetési hajlam és az apportkészség. 
Maximális pontszámot az a kutya kaphat amelyik a csapát kidolgozza és a vadat a vezetőjéhez viszi. Amennyiben a csapa kidolgozása pontos de a vadat többszöri biztatásra sem veszi fel, az 2-es osztályzatot kap.


3. Vízi teszt:  
Szintidő: 5 perc

Feladat: Lőtt kacsa kihozása mély vízből. A bíró vagy a vezető a kacsát minimum 3-4 méterre a vízbe dobja, amit a kutyának ki kell hoznia úgy, hogy legalább néhány métert kelljen úszni érte. A kutya azonnal indulhat a vadért. 
Sikeres kihozás után – átadást nem követelünk elég, ha a partra hozza – azonnal vissza kell dobni a vadat. Amikor a kutya másodszor is a vízben van, a levegőbe kell lőni (de a puska legalább 15 méterre legyen a kutyától).
A kutyának folytatnia kell a munkát. A vezető biztathat, parancsot adhat, dobálhat.
Ha a kutya a lövés után elhozás nélkül kijön a vízből, újra beküldhető legyen.

Ha a kutya  lövés után semmiképpen sem küldhetőbe újra a vízbe, a „viselkedés lövésre” osztályzata 0. 

 3.1. Vízkedvelés (3): 

A feladat értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a kutya hogyan megy be a vízbe (nem előny ha beugrik), szívesen tartózkodik-e a vízben. Szép stílusú úszás még nem követelmény.

Maximális pontszámot az a kutya kap, a melyik bátran megy a vízbe és úszik a kacsáért.

 3.2. Vízi elhozás (3):

Maximális pontszámot kap, ha a kacsát vonakodás nélkül, határozottan, „teli szájjal”, de nem durván megfogja és a partra hozza. A fogásigazítás nem hiba.
Hibák: a vad gyömöszölése, rágása, olyan kemény fogás hogy sérül a vad, vagy ha undorral „foghegyről” hozza. Törekvés a kikezdésre súlyos hiba.

4. Idegrendszer

  4.1. Viselkedés lövésre (4): 

Mind a mezei, mind a vízi teszt közben értékeljük. Maximális osztályzatot az a kutya kaphat, amelyik a mezei keresés feladatnál a lövés után – néhány másodperc tájékozódás után – változatlan tempóban dolgozik, és a vízi tesztnél a lövés után folytatja a munkát (ismételt parancsadás – irányító dobás nem hiba).
Ha a mezei keresésénél a lövés után visszamegy a vezetőjéhez és csak annak biztatása után, vonakodva folytatja a munkát, 1-es osztályzatot kaphat. Ha elszalad, vagy nem folytatja a munkát, vagy a vízi tesztnél a lövés után kijön a vízből és nem úszik be újra, 0 osztályzatot kap.

  4.2. Temperamentum, munkakedv (3): 
Az egész vizsga alatt értékelendő. Figyelembe kell venni, hogy kellő bátorsággal viszonyul-e a bírókhoz (idegen emberekhez), hogyan reagál idegen kutyák jelenlétére, (oktalan agresszivitás komoly hiba), milyen a kapcsolata a vezetőjével, törekszik-e a kapcsolattartásra. Mutasson kifejezett érdeklődést a feladatok iránt, legyen benne vadászszenvedély. Fiatal korban kisebb hiba a túl élénk, nehezebben kézben tartható viselkedés, mint az érdeklődés nélküli, „langyos” vagy félénk, bizalmatlan, vagy túl agresszív, verekedésre való hajlamos magatartás. 

III. ÉRTÉKELÉS: 

A  feladatoknál a kutya a feladatok leírásánál szereplő értékszámmal kialakított pontszámot kaphatja. Maximum elérhető 144 pont. 72 ponttól megfelelt, 114 ponttól kiválóan megfelelt minősítést kapja.
A kutya a vizsgán nem felelt meg, ha valamelyik feladatnál 0-s osztályzatot kapott, illetve nem érte el a 72 pontot.