Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,, Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,Őszi Tenyészvizsga, ŐTV,,

Magyar Vizsla Klub Egyesület

A rövidszőrű magyar vizsla fajtagondozó szervezete


Őszi Tenyészvizsga (ŐTV) vizslafajták részére

I. Általános rendelkezések

  1. A vizsga célja: megállapítani a fiatal vizsla természetes, örökletes adottságait, különös tekintettel a vadászaton való rátermettségre, amelyek, mint a jövendő tenyészvizslánál nagy figyelmet érdemelnek. Fontos az idegrendszeri szilárdság ismételt vizsgálata is.

  2. A vizsla vadászatba való bevezetése mezőn és vízen erre az időre már befejeződik. Így a kiképzés már gyakran fedi a természetes adottságokat. A bíróknak ezért különösen nagy figyelmet kell szentelni az örökletes tulajdonságok kifejeződésére.

  3. A vizsga rendezésének során törekedni kell arra, hogy szárnyas vadban és nyúlban gazdag terület és kellő nagyságú náddal benőtt vizes terület álljon rendelkezésre, mely utóbbiban a vizsla úszni tud.

  4.  Amennyiben egy bírói kör az összes feladatot bírálja, legfeljebb 8 kutyát lehet beosztani egy csoportba.

II. A feladatok ismertetése

1. Orrhasználat, orrjóság (6)

A kutya orrjóságát a teljes mezei munka során kell értékelni. Az elbírálásnál figyelembe kell venni: milyen távolságról észleli a kutya a vadat; hogyan használja a szelet, a keresés irányát, a terepadottságokat, a szél erősségét, a levegő nedvességtartalmát és hőmérsékletét, a vad fajtáját; a magabiztosságot a jelzésekben; valamint a kutya reagálását olyan vadnyomokra, ahonnan nem látta a vadat szökni, illetve menekülni.

A nyúl kihagyása nem jelenti azt, hogy a kutyának biztosan rossz az orra.

Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni (inkább azt, milyen távolságra jelzi).

Jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogy a vizsla mindig a szélre fordul, fejtartását a jó szélirány felé igazítja, tempóját az orrjósághoz, az adott terepadottságokhoz szabja. Fejét a keresés közben magasan tartó vizslának mindig jobb az orra, mint a talajt állandóan szimatoló, csapázgató vizslának.

Az orr elbírálásához alapos megfigyelés, tudás és tapasztalat szükséges. A végső értékelés megállapításánál figyelembe kell venni az "elveszett vad megkeresése légszimattal" feladatnál tett, orrjóságra vonatkozó megjegyzést.

Hibák:

2. Keresési mód (5)

A megfelelően gyors, egyenletes tempójú, tervszerű. céltudatos, kitartó keresés a követelmény, túlnyomórészt vágtában - de legalább ügetésben -, magas fejtartással, állandó orrhasználatot és vadászszenvedélyt tükrözően. A keresési stílus összetevője a harmonikus, fajtára jellemző mozgás és fejtartás is. A gyorsabb keresés előny mindaddig, amíg a tempó összhangban van a körülményekkel, és nem megy az eredményesség (a vad megtalálása) rovására. A keresésnek tükröznie kell a vadászszenvedélyt és a találni akarást. Lekeresetlen terület lehetőleg ne maradjon, a fordulókat a szélhez igazítsa. Megfelelő körülmények esetén a kb. 80-100 lépés távolság elvárható a 4-es osztályzathoz. Minimális követelmény az 50-60 lépés keresési szélesség. A keresés időtartama minden kutyánál legalább 10 perc legyen, de a hiteles bírálat érdekében ezt a bírók meghosszabbíthatják néhány perccel.

Hibák:

3. A vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (4)

Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelműen jeleznie kell.
A jelzés után, a szituáció és a vad viselkedésének függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja. Állás után, ha a vad előtte fut, utána kell húznia úgy, hogy őt a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetője előtt, kifejezően, határozottan dolgozzon, lehetőleg mindig maradjon kapcsolatban a vaddal.

A kutya vezetője nem előzheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra történő biztatás vagy a kutya csitítása.

Hibák:

4 . A vadmegállás (5)

Keresés közben a kutyának a talált vadat annyi ideig kell nyugodtan, biztosan és a fajtára jellemző módon állnia, amíg a vad föl nem kel, vagy fel nem keltik.

Vadnyomot, fekhelyet a kutyának csak rövid állással szabad jeleznie. A bizonyíthatóan háromszori vad kihagyás (vad meg nem állás) 0-val osztályozandó.

Hibák:

5. Viselkedés vadkelésre (3)

A kutya a gazdája által felkeltett, vagy menekülő szárnyas vagy szőrmés vad kelésére viselkedjék nyugodtan, maradjon helyben. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezető egy parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezető 6-8 lépésen belül leállítja.

Hibák:

6. Viselkedés lövésre (3)

Vizsgán a vadat nem lőjük meg. A lövés után a kutyának nyugodtan kell viselkednie, helyben kell maradnia. A feladat akkor ér véget, amikor a bíró utasítására a vezető pórázra veszi a kutyáját. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezető egy parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezető 6-8 lépésen belül leállítja. Lövésfélő vagy lövésérzékeny kutya a vizsgából kizárandó.

7. Engedelmesség mezőn, vezethetőség (3)

Ezt a feladatot a teljes mezei keresés során kell bírálni. A kutya kéz és/vagy hangjelre reagáljon, és hajtsa végre vezetője parancsát.

A vezethetőség a vezető és a vizsla közötti együttműködés feltétele. Ezt is beszámítjuk az engedelmesség osztályzatba.

A vezethetőség fejezi ki a vizsla irányíthatóságát, az állandó kapcsolattartást a vezetővel, valamint az állandó készenlétet a vezető parancsainak teljesítésére. Az engedelmesség a jó kiképzés kifejezője, előfeltétele a vadászati használhatóságnak. Az osztályzat megállapításánál figyelembe kell venni az 5. 6. feladatnál nyújtott teljesítményt is.

8. Lőtt vad megkeresése légszimattal (4) Idő: 15 perc

A légszimattal keresés lényege, hogy a kutya a bárhol megtalált, kihűlt vadat felvegye, és a vezetőjéhez vigye.

Ezt a gyakorlatot növényzettel borított területen végezhetjük el, egy kihűlt szárnyas vad kihelyezésével.

A vezető a kutyáját 50 méterről, a bírók által kijelölt helyről keresésre küldi. A vizsla önállóan, lehetőleg irányítás nélkül végezze munkáját. (Ha a kutya lényegesen elhagyja a képzeletben kijelölt keresési területet, a vezető visszairányíthatja oda - ez nem jelent hátrányt az értékelésnél).

4-es osztályzatot akkor kap a kutya, ha a körülmények között elvárható gyorsasággal teljesíti a feladatot. Hiba, ha túl sokat kell irányítani, buzdítani. Amennyiben a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, véglegesen 0 osztályzatot kap.

A bíró a munka során figyelje meg a kutya orrjóságát, orrhasználatát is, és tegyen erre vonatkozó megjegyzést a bírálati lap megfelelő rovatába.

9. Lőtt vad elhozás (3)

A korrekt elhozás követelmény, de az átadáskor egy parancs adható.

10. Szárnyas vonszalék kidolgozása (4) Idő: 5 perc

A szárnyas vonszalékot 150 méter hosszan, két töréssel húzzuk. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

11. Szárnyasvad elhozás (3)

A korrekt elhozás és átadás követelmény, de az átadáskor egy parancs adható. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

12. Nyúlvonszalék kidolgozása (4) Idő: 10 perc

A nyúlvonszalékot 300 méter hosszan, két töréssel húzzuk. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

13. Szőrmés vad elhozás (3)

A korrekt elhozás és átadás követelmény, de az átadáskor egy parancs adható. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

14. Kajtatás nádban, lőtt vizivad megkeresésével (4) Idő: 10 perc

A feladat lényege, hogy a kutya a kijelölt szakaszt keresse át, hogy az onnan kinyomott, felkeltett vadat a vadász lelőhesse, illetve találja meg az oda esett lőtt vadat.

A bírók egy lőtt kacsát előzőleg bedobnak a nádasba, és a kutya indítási helyét úgy határozzák meg a terep nehézsége függvényében, hogy a kutyának kb. 5-6 percet kajtatnia kelljen.

A kutyának gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelő szélességben és mélységben (mély vízben lévő nádrészeket is beleértve) módszeresen kell átdolgoznia. A kutya dolgozzon önállóan, de vezetőjével maradjon kapcsolatban. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem hiba. A vezető követheti kutyája munkáját a nád szélénél. Ha a kutya kijön a nádból, a vezetője utasítására vissza kell fordulnia. A megtalált vadat fel kell vennie, el kell hoznia és szabályosan át kell adnia a vezetőjének. Amennyiben a vad megtalálásáig a kutya nem kajtatott legalább 5 percet, a bírók utasítást adnak a munka folytatására. Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.

Hibák: az önállótlan munka, túl gyakori vagy túl hangos bíztatás, ha kikerül a kézből, és nem tart kapcsolatot vezetőjével, ha nem keresi át a rendelkezésre álló területet, ha nem találja meg vagy nem hozza el a vadat.

A vad szintidőn belüli meghozása nélkül a feladat értékelése 0, azonban, amennyiben a bírók úgy ítélik meg a körülményeket és a terep nehézségét, további 5 perc munkaidőt engedélyezhetnek, egy új vad bedobásával.

A vad elhozását és átadását a 14. feladatnál kell értékelni.

15. Kajtatás élő kacsa után (5) Idő: 20 perc

A kutya feladata a vadászat során szárnyazott, vízre eső kacsa nyomának követése és lehetőleg puska elé hajtása.

A vezető a bíró által megjelölt helyről indítja, vagy ha az a vizen van, odairányítja kutyáját, akiknek a kacsa nyomát követnie kell. Ha megtalálta a vadat, azt hajszolnia kell a feladat befejeztéig. Nem feladat az élő kacsa feltétlen elfogása, ezért amint a kutya üldözi a kacsát, az első adandó alkalommal a bíró adjon utasítást a lövésre.

Ha a kutya biztosan követi a kacsa nyomát, a rendelkezésre álló időt végigdolgozza, de a kacsa nem kerül terítékre, 4-es osztályzatot kaphat.

Ha a kacsa nem kerül terítékre, a lövést és a mélyvízi elhozást külön feladatként kell elvégezni.

Hibák: Érdeklődés nélküli kajtatás. Többszöri kijövés a vízből. Azok a kutyák, amelyek az úszónyomot nem veszik fel, illetve a kacsa őket nem érdekli; nem mennek a mélyvízbe, az általuk látott kacsát gazdájuk parancsára sem követik: 0 osztályzatot kapnak.

16. Lőtt kacsa elhozása mély vízből (3) Idő: 5 perc

A bíró a kacsát kb. 15-20 méterre a mély vízbe dobja. A kutya a kacsa bedobását láthatja. Amikor a kutya a vízben úszik a kacsa felé, a kacsa mellé kell lőni. A kutyának a kacsát hoznia kell, és szabályosan átadni (egy parancs adható).

Ha a kutya a lövésre visszafordul, vezetője parancsára sem megy újra a kacsáért és a vízből kijön, a kutya a vizsgából kizárandó.

17. Irányíthatóság, engedelmesség a vízben (3)

A bíró utasításának megfelelően a vezető küldje kutyáját előre, parancsra változtasson irányt, és tudja tovább küldeni.

A kutyának a parancsokat készségesen és gyorsan kell végrehajtani.

III. A vizsga értékelése

Az értékelés az alábbi minősítési táblázat szerint történik


Feladat
Érték szám
I.
II.
III.
díjhoz szükséges pontszám
1.

Orrhasználat, orrjóság

6
3
3
2
2.

Keresési mód

6
3
3
2
3.

A vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás

4
3
2
1
4.

Vadmegállás

5
3
2
2
5.

Viselkedés vadkelésre

3
3
2
1
6.

Viselkedés lövésre

3
3
2
1
7.

Engedelmesség mezőn

3
3
2
1
8.

Lőtt vad megkeresése légszimattal (feltétlen elhozás)

4
3
2
1
9. Lőtt vad elhozása
3
3
2
1
10.

Szárnyas vonszalék kidolgozása

4
3
2
1
11.

Szárnyas vad elhozása

3
3
2
1
12.

Erdei nyúl vonszalék

4
3
2
1
13.

Lőtt nyúlelhozása

3
3
2
1
Mezei munka összesen:
 
14.

Kajtatás nádban

5
3
2
1
15.

Kajtatás élő kacsa után

6
3
2
1
16.

Lőtt kacsa elhozás mély vízből

3
3
2
1
17.

Irányíthatóság, engedelmesség vízben

5
3
2
1
Vízi munka összesen:
 
MINDÖSSZESEN:
 

 

 Utolsó frissítés: 2015-10-16 09:13:27

Copyright © 2015 Magyar Vizsla Klub Egyesület | A rövidszőrű magyar vizsla fajtagondozó szervezete