Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizslaAlapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizsla, Alapvizsga, AV, magyar vizslaAlapvizsga, AV, magyar vizsla,

Magyar Vizsla Klub Egyesület

A rövidszőrű magyar vizsla fajtagondozó szervezete


Alapvizsga (AV) szabályzat magyar vizslák részére

(A tenyészszemle munkateljesítmény vizsgálati része)

Ezen szabályzat alapján elbírálhatóak az egyéb kontinentális vizslafajták is.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:


1. Az alapvizsga a magyar vizsla tenyészszemle részét képezi, azonban megszervezhető külön is, de a két minősítés térbeli és időbeli eltérése ellenére egy egységet képvisel, és bármelyik hiánya eleve kizárja a kutyát a tenyésztésből.

2. Ezen szabályzat alapján elbírálhatóak az egyéb vizslafajták is.

3. A vizsgára nevezhető minden magyar vizsla, amelyik 8 hónapos kort betöltötte. Felső korhatár nincs, de szorgalmazni kell kell, hogy a vizslák minél fiatalabb korban vizsgázzanak,amikor a kiképzettség még nem fedi el a veleszületett adottságokat. (8-18 hónapos korban) Valamint nevezhető minden VII. fcs-ba tartozó kutya , amelyiknél a fajta tenyésztéséért felelős szervezet ezt a vizsgát elismeri.

4. Alapvizsga rendezéséhez olyan, vadászatra alkalmas területet kell biztosítani, ahol a vad rejtőzködéséhez kellő takarás van, de a kutyának megfelelő szabad mozgást tesz lehetővé. Az élő vad lehet fogoly, fácán vagy fürj. Ezt ki lehet helyezni ketrecben is, de gallyakkal, növényekkel úgy kell letakarni,hogy a ketrec ne legyen látható, de azért a szél jól átjárhassa. A vadat a kutya indulása előtt legalább 15 perccel ki kell tenni. Amennyiben a területen természetes vad nincs, vagy csak kevés található, több madarat kell kihelyezni, hogy a kutya adottságai kellőképpen értékelhetőek legyenek. Az első vad megtalálása után a kutyát pórázra kell venni és elvezetni kellő távolságra, ahonnan már nem fut vissza az előbbi madárhoz. Mezei keresés közben legalább 2 lövést kell leadni, egymástól 20 mp-re, amikor a kutya a vezetőtől legalább 10-20 m távolságra van.

5. Lőtt vad szükséglet:
használható szárnyas vad: fácán, kacsa, fogoly
szőrmés vad: kis méretű mezei, vagy üregi, vagy házi nyúl

6. Vízi munkához: olyan nyílt vízfelület, ahol a kutyának legalább 5-6 métert mélyvízben úszva kell megtenni és van megfelelő szabad, enyhén lejtős partszakasz, hogy a kutya jól láthassa az apport bedobását és ahol nehézség nélkül be tud menni, és ki tud jönni. 

II. FELADATOK:

1. Mezei keresés:

  1.1. Orrjóság: (6)
Az egész mezei keresés során kell értékelni. Figyelembe kell venni, hogyan és milyen távolságról jelzi a vad jelenlétét, vadhelyeket, csapákat, inkább a talajt szaglássza vagy kihasználja a légszimatot. A mezei keresés ideje 10 perc.

  1.2. Keresés stílusa: (5)
Nem követelmény a kiforrott keresési stílus, inkább az érdeklődést, a találni akarást (főleg az első vad vagy vadhely utáni munkát kell figyelembe venni), a fejtartást, az önállóságot kell figyelembe venni. Ne parancsra szaladgáljon, hanem vezetőjétől bátran távolodjon el. Mutassa a törekvést a kígyóvonalban való keresésére. Pozitívan értékelendő, ha megpróbál "utánajárni" az érzett szagoknak, még ha ezáltal a keresési séma megtörik, lekeresetlen területek maradnak is ki. Értékelni lehet, ha a vad fekvését,csapáját jelzi. 
Figyelembe kell venni a fajtára jellemző mozgást.

  1.3. A vad jelzése, vadmegállás: (4)
Nem követelmény a szilárd és kitartó állás, nem hiba, ha a madár megmozdulására a kutya beugrik. Maximális osztályzat csak akkor adható,ha a kutya a vad észlelését jól jelzi és legalább néhány másodpercig kifejezetten áll, legalább egy vadat szagra áll, nem csak közvetlen közelről, a vad megpillantásakor.

  1.4. Gyorsaság, kitartás (1):
A vizsla a munka nagyobb részében vágtában, de legalább lendületes ügetésben dolgozzon. Nem hiba, ha vadhelyeknél, csapáknál leáll szimatolni, esetleg csak a vezető buzdítására megy tovább. Érdeklődése, munkakedve a munka vége felé se csökkenjen. Nem tekinthető hibának, ha csak az első vad megtalálása után kezd intenzíven dolgozni, ha a munka első részében is mutatott érdeklődést és kezdeményezőkészséget.


2. Elhozás-teszt: 
Szintidő: 3 perc / vad

Feladat: a kutyának meg kell fogni és önállóan hozni kell a szőrmés és szárnyas vadat. Legmagasabbra értékelendő, ha a vezető által eldobott vadat a kutya önállóan felveszi és hozza.
Apport: friss szárnyas és szőrmés vad. (A teszt kezdete előtt minden kutyának van 1-2 perc gyakorlási lehetősége.)
A vezető bármilyen segítséget adhat a kutyának, játszhat vele, ingerelheti a vaddal, de az értékelésnél ezt számításba kell venni. Joga van szintidőn belül többször próbálkozni. Amennyiben csak az egyik vadat hajlandó a szájába venni, maximum 1-es osztályzatot kaphat.
  
  2.1. Érdeklődés a vad iránt (3):
Követelmény, hogy a kutya folyamatos és nagyfokú érdeklődést mutasson.
Ha rövid szaglászás után elfordul, és csak a vezető fokozott és többszöri buzdítására hajlandó felvenni és hozni minimum 10 métert, nem kaphat 1-esnél jobb osztályzatot. Maximális osztályzatot kaphat az a kutya, amelyik kifejezett érdeklődést mutat a vad megpillantásakor és rövid bevezetés, próbálgatás után az eldobott vadhoz odavágtázik és rövid fogáskeresés után megfogja a vadat.

  2.2. Fogás, elhozás módja (3):
Maximális osztályzatot kap, ha a vadat vonakodás nélkül,határozottan, "tele szájjal", de nem durván megfogva és legalább 10 métert viszi. Fogásigazítás nem hiba.
Hibák: a vad többszöri megrázása, "gyömöszölése", rágása, olyan kemény fogás, hogy sérül a vad, vagy ha csak undorral, "foghegyről" hozza. Törekvés a kikezdésre súlyos hiba. Minimum követelmény, hogy a vadat a földről önállóan fölvegye, és pár métert vigye.
  
  2.3. Csapakövetési hajlam (1): Szintidő: 3 perc
Az elhozási teszt teljesítése után a bíró az egyik - választása szerinti – vadat (szőrmés vagy szárnyas) kb. 30 lépés távolságra egyenes vonalban elhúzza oly módon, hogy a csapa kezdetnél a vadat alaposan a talajhoz dörzsöli és tollat vagy szőrt is hagy bőségesen az elején. Ezt a kutya nem láthatja. Nagyon gondosan kell kiválasztani a területet, hogy a lehető legjobb szagvételi      lehetőséget biztosítsuk a fiatal kutyának (talaj, növényzet, szélirány, hátszél). Ezután odavezeti kutyáját a nyom elejéhez, ott megmutatja neki a csapa indulási helyét. Innen a kutyának kell kidolgoznia a nyomot. Követelmény a csapa precíz kidolgozása, a vad felvétele és behozása. Bírálandó a csapakövetési hajlam és az apportkészség. 
Maximális pontszámot az a kutya kaphat amelyik a csapát kidolgozza és a vadat a vezetőjéhez viszi. Amennyiben a csapa kidolgozása pontos de a vadat többszöri biztatásra sem veszi fel, az 2-es osztályzatot kap.


3. Vízi teszt: 
Szintidő: 5 perc

Feladat: Lőtt kacsa kihozása mély vízből. A bíró vagy a vezető a kacsát minimum 3-4 méterre a vízbe dobja, amit a kutyának ki kell hoznia úgy, hogy legalább néhány métert kelljen úszni érte. A kutya azonnal indulhat a vadért. 
Sikeres kihozás után - átadást nem követelünk elég, ha a partra hozza - azonnal vissza kell dobni a vadat. Amikor a kutya másodszor is a vízben van, a levegőbe kell lőni (de a puska legalább 15 méterre legyen a kutyától).
A kutyának folytatnia kell a munkát. A vezető biztathat, parancsot adhat, dobálhat.
Ha a kutya a lövés után elhozás nélkül kijön a vízből, újra beküldhető legyen.
Ha a kutya  lövés után semmiképpen sem küldhetőbe újra a vízbe, a "viselkedés lövésre" osztályzata 0. 

 3.1. Vízkedvelés (3):
A feladat értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a kutya hogyan megy be a vízbe (nem előny ha beugrik), szívesen tartózkodik-e a vízben. Szép stílusú úszás még nem követelmény.
Maximális pontszámot az a kutya kap, a melyik bátran megy a vízbe és úszik a kacsáért.

 3.2. Vízi elhozás (3):
Maximális pontszámot kap, ha a kacsát vonakodás nélkül, határozottan, "teli szájjal", de nem durván megfogja és a partra hozza. A fogásigazítás nem hiba.
Hibák: a vad gyömöszölése, rágása, olyan kemény fogás hogy sérül a vad, vagy ha undorral "foghegyről" hozza. Törekvés a kikezdésre súlyos hiba.4. Idegrendszer

  4.1. Viselkedés lövésre (4): 
Mind a mezei, mind a vízi teszt közben értékeljük. Maximális osztályzatot az a kutya kaphat, amelyik a mezei keresés feladatnál a lövés után – néhány másodperc tájékozódás után - változatlan tempóban dolgozik, és a vízi tesztnél a lövés után folytatja a munkát (ismételt parancsadás – irányító dobás nem hiba).
Ha a mezei keresésénél a lövés után visszamegy a vezetőjéhez és csak annak biztatása után, vonakodva folytatja a munkát, 1-es osztályzatot kaphat. Ha elszalad, vagy nem folytatja a munkát, vagy a vízi tesztnél a lövés után kijön a vízből és nem úszik be újra, 0 osztályzatot kap.
  
  4.2. Temperamentum, munkakedv (3):
Az egész vizsga alatt értékelendő. Figyelembe kell venni, hogy kellő bátorsággal viszonyul-e a bírókhoz (idegen emberekhez), hogyan reagál idegen kutyák jelenlétére, (oktalan agresszivitás komoly hiba), milyen a kapcsolata a vezetőjével, törekszik-e a kapcsolattartásra. Mutasson kifejezett érdeklődést a feladatok iránt, legyen benne vadászszenvedély. Fiatal korban kisebb hiba a túl élénk, nehezebben kézben tartható viselkedés, mint az érdeklődés nélküli, "langyos" vagy félénk, bizalmatlan, vagy túl agresszív, verekedésre való hajlamos magatartás. 


III. ÉRTÉKELÉS:

A  feladatoknál a kutya a feladatok leírásánál szereplő értékszámmal kialakított pontszámot kaphatja. Maximum elérhető 144 pont. 72 ponttól megfelelt, 114 ponttól kiválóan megfelelt minősítést kapja.
A kutya a vizsgán nem felelt meg, ha valamelyik feladatnál 0-s osztályzatot kapott, illetve nem érte el a 72 pontot.


Utolsó frissítés: 2017-12-03 20:54:15

Copyright © 2015 Magyar Vizsla Klub Egyesület | A rövidszőrű magyar vizsla fajtagondozó szervezete